Istorija

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Office 365

Prisijunk prie Mūsų

Mokyklos istorija

Laima

      1960 metais buvusios ketvirtosios vidurinės mokyklos pastatuose Liepų alėjoje buvo įkurta internatinė sporto mokykla, todėl miesto mokyklų numeracijos eilėje neliko ketvirtojo numerio, nors jau buvo penktoji ir šeštoji vidurinės mokyklos. Buvusios 4-osios vidurinės mokyklos mokiniai buvo išskirstyti į kitas mokyklas. Daugiausia mokinių ir mokytojų perėjo į šeštąją vidurinę mokyklą. Tuo metu mieste veikė penkios vidurinės mokyklos, keturios pradinės mokyklos, internatinė mokykla ir vakarinė mokykla. Panevėžys augo, todėl šios mokyklos jau nebegalėjo sutalpinti nuolat didėjančio mokinių skaičiaus. Reikėjo statyti naują mokyklą. 1965 metais tarp geležinkelio, Liepų alėjos, P. Rotomskio (dabar Marijonų) ir Vilties gatvių buvo pastatyta 964 vietų vidurinė mokykla. Užpildant miesto mokyklų numeracijos spragą, naujoji mokykla Panevėžio miesto vykdomojo komiteto 1965 metų gruodžio mėnesio 27 dienos sprendimu pavadinta Panevėžio 4-tąja vidurine mokykla, nors jau buvo šeštoji vidurinė mokykla. Pirmą kartą mokykla duris atvėrė 1966 m. rugsėjo 1 d. 2003 metų pavasarį vyko diskusijos ir balsavimai dėl naujojo mokyklos pavadinimo, kuriose aktyviai dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Apsvarstyta daug variantų – „Aušros“, A. Gustaičio, G. Petkevičaitės-Bitės, „Vilties“ ir t.t. Galų gale balsavimų rezultatai lėmė „Aušros“ vardo pasirinkimą. Svarbiausios datos ir įvykiai: 1966 m. sustiprintas chemijos mokymas, 1968 m. įkurtas moksleivių klubas „Edelveisas“, 1969 m. išleista pirmoji abiturientų laida, 1970 m. pirmoji pergalė miesto moksleivių sporto varžybose, 1970 m. mokykla pirmoji respublikoje pradeda pereiti dirbti į kabinetinę sistemą, 1971 m. pagal individualų projektą Kalnapilis įrengė logopedinį kabinetą, 1971 m. pirmą kartą abiturientai laikė kvalifikacinius chemijos laboranto egzaminus, 1974 m. atidarytas Karinės ir darbo šlovės kabinetas, 1976 m. įkurtas įdomių susitikimų klubas „Žmogus didesnis už save“, 1976 m. pradėta privaloma mokinių mankšta prieš pamokas, 1976 m. suformuota plaukikų klasė, 1977 m. įkurtas moksleivių klubas „Profesijų žinovai“, 1993 m. pradedama sustiprintai mokyti vokiečių kalbos, 1994 m. mokykla - Respublikos Iniciatyvių mokyklų klubo narė, 1995 m. mokykla tampa finansiškai nepriklausoma, 1995 m. pradėtas leisti moksleivių laikraštis “Tokie kaip mes” 1997 m. įkurta Mokyklos taryba 1997 m. susikūrė maironiečių organizacija 1999 m. susikūrė skautų organizacija 2000 m. pradėtas profilinis mokymas 2000 m. vietoje trimestrų - pusmečiai 2000 m. išrinktas pirmasis mokyklos prezidentas Mantas Janavičius 2001 m. atidarytas mokyklos muziejus 2001 m. sudaryta projektų kūrybinė grupė 2001 m. mokykloje pradeda dirbti socialinė pedagogė 2001 m. pirmasis istorinių rašinių konkursas A.Gustaičio premijai laimėti 2001 m. mokykloje atidaryta dviračių aikštelė 2002 m. išrinktas antrasis mokyklos prezidentas Aurimas Lukšys 2003 m. mokyklai suteiktas „Aušros” vardas. 2006 m. - Mokyklos 40-mečio jubiliejus. Istorijos mokytoja bei muziejaus įkūrėja I. Belazarienė parašo ir išleidžia knygą „Panevėžio „Aušros“ vidurinė mokykla“. Mokykla dalyvauja projektuose: „Iš mokyklos iškritusių mokinių grąžinimas“ bei „Drąsinkime ateitį“. Išrenkama trečioji moksleivių prezidentė – A. Jatužytė. 2008 – Įkurtas profesinio orientavimo taškas (PIT). Išleista jubiliejinė 40-oji abiturientų laida. Prie veiklą tęsiančios „Aušros“ vidurinės mokyklos prijungta „Gabijos“ pagrindinė mokykla. 1-4,5,7,9 klasėse 39 mokytojai ugdymo procesą vykdo pagal atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrąsias programas. 2009 - Išrenkama ketvirtoji moksleivių prezidentė – J.Narsutytė. Dailės mokytoja V.Marinskienė perkuria mokyklos emblemą į ženkliuką. Mokyklos muziejaus vadovė D.Mačiūnaitė sukuria ir pristato skaidrių filmuką „Mokyklos kelias“. Įvyksta geriausiai žinančio mokyklos istoriją moksleivio rinkimai „Tūkstantmečio muziejininkas“. Šį garbingą vardą ir diplomą gavo G. Skupaitė – 9b klasės mokinė. Įvyksta visų mokyklos moksleivių prezidentų susitikimas. Įvyksta 1-os abiturientų laidos susitikimas po 40 metų. Įvyksta 11-os abiturientų laidos susitikimas po 30 metų. Įvyksta 35-os laidos abiturientų susitikimas po 6 metų. Įvyksta 16-os laidos susitikimas po 25 metų. Projektas „Dvi tautos-101 priežastys vieniems geriau pažinti kitus“. Vadovė L.Lipnickienė. Mokinių delegacija vyksta į Lubliną ( Lenkiją). PROJEKTAI: MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS TECHNOLOGIJŲ,MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ INFRASTRUKTŪRA, FINANSUOJAMI IŠ EUROPOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR ŠMM. MOKYLA ĮSIGIJO: 27 NEŠIOJAMUOSIUS KOMPIUTERIUS, 10 GRAFOPROJEKTORIŲ, 1 INTERAKTYVIĄJĄ LENTĄ. 2010- Projektas „Dvi tautos-101 priežastys vieniems geriau pažinti kitus“. Vadovė L.Lipnickienė. Lenkijos mokinių delegacija atvyksta į Panevėžio „Aušros“ vidurinę mokyklą. Mokyklą baigia 42-oji, priešpaskutinė abiturientų laida. Įvyksta 2-os laidos susitikimas po 40 metų. Įvyksta 22 laidos abiturientų susitikimas po 20 metų. Įteikiami sidabro medaliai 1986 metais mokyklą baigusioms abiturientėms. Išrenkama penktoji moksleivių prezidentė - Gintarė Gurskaitė. 2011- Mokyklą baigia 43-oji, paskutinė abiturientų laida. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos kovo 31 d. sprendimu Nr. 1- 68- 31 mokykla pertvarkoma į „Aušros“ pagrindinę mokyklą. Mokykloje vykdoma Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. 2012- Mokykloje vykdoma Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Įvyksta 4 -os laidos abiturientų susitikimas po 40metų. 2013- Mergaičių komanda laimi pirmą vietą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kvadrato varžybose. 2014- Į mokyklą sugrįžta mokyklinė uniforma. Mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas. 2015 - Panevėžio miesto savivaldybės taryba birželio 25d. sprendimu Nr. 1-144 pakeistas mokyklos pavadinimas į Panevėžio „Aušros“ progimnaziją. Atlikta mokyklos stogo renovacija. 2016 - Mokyklos 50-mečio jubiliejaus minėjimas.

Copyright 2023  Panevėžio „Aušros“ progimnazija