Seniūnų taryba

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Office 365

Prisijunk prie Mūsų

DSC02632

 

SENIŪNŲ TARYBA

2016 – 2017 m.m.

Seniūnų taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems mokyklos mokiniams.

Seniūnų tarybos nariai:

Gabija Strazdaitė 7a kl. - seniūnų tarybos pirmininkas, Sandra Mackevičiūtė 5a kl., Akvilė Radzevičiūtė 5a kl., Emilis Vitas Navickas 5b kl., Reda Liaudanskaitė 5b kl., Arnoldas Šuiskis 5b kl., Elzė Voveriūnaitė 6a kl., Beata Chosidaitė 6a kl. Ugnė Masian 6b kl., Erlinga Kazakevičiūtė 6b kl., Žiedūnė Čiūraitė 7a kl., Dominyka Raštutytė 7a kl., Goda Matulionyė 8a kl., Ernesta Paškevičiūtė 8a kl.

Tikslai:

  1. Dalyvauti mokyklos demokratiniame valdyme.
  2. Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus.
  3. Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.

Uždaviniai:

       1. Bendradarbiauti su mokyklos administracija, psichologu, socialiniu pedagogu bei palaikyti ryšį su   institucijomis esančiomis už mokyklos ribų.

      2. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant projektuose, renginiuose, prevencijos programose.

    3. Prisidėti kuriant jaukią ir saugią mokyklos aplinką, gerinant mokinių lankomumą bei drausmę.

Nuo 2014 m. „Aušros“ progimnazijos mokinių seniūnų taryba yra Lietuvos moksleivių sąjungos narys, todėl bendradarbiauja su Panevėžio miesto mokinių savivaldų informavimo centru. 

Copyright 2023  Panevėžio „Aušros“ progimnazija