Maitinimas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Office 365

Prisijunk prie Mūsų

         Gerb. tėveliai (globėjai) nuo š.m. rugsėjo 1 d. progimnazijos mokinius maitina UAB „ Maisto Slėnis“ ( telefonas 862685670).

         Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018m. balandžio 10d.  įsakymu Nr. V- 394 „ Dėl mokinių maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedamas). Už mokinių atsineštą maistą į progimnaziją  iš namų atsako tėvai (globėjai).

ŠALTŲ UŽKANDŽIŲ/GĖRIMŲ ASORTIMENTAS 

Copyright 2023  Panevėžio „Aušros“ progimnazija