Pailgintos dienos grupė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Office 365

Prisijunk prie Mūsų

11112221

       Tikslas – kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą.

       Uždaviniai

  • Organizuoti toleranciją kitiems ir atsakomybę už savo veiksmus.
  • Ugdyti gebėjimus dirbti su kitais, bendradarbiauti.
  • Stiprinti pasitikėjimo savimi ir saugumo jausmą.
  • Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, atlikti kūrybines užduotis.
  • Ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą ir darbą.

    2018-2019 m. m. pailgintos darbo dienos grupės darbo laikas (val.) ir veiklapailgintos darbo grupes

Pailgintos darbo dienos grupės 2017 m. darbo planas

Tėvai (globėjai) turi teisę savo vaikui parinkti grupės lankymo trukmę.Pailgintos darbo dienos grupė skirta pirmų klasių vaikams, kuriems teikiama neformalaus švietimo paslauga po pamokų.

Į grupę mokiniai priimami rugsėjo mėnesį, tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą.
Pailgintoje darbo grupėje sudarytos sąlygos, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų, pailsėtų. Įdomiai organizuotas laisvalaikis skatina vaikus bendrauti tarpusavyje, mokytis vieniems iš kitų.

Grupės mokytoja glaudžiai bendradarbiauja su klasės mokytoja, žino vaikų problemas, vaikų tėvus informuoja apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos darbo dienos grupėje.

Mokytoja skatina pažinti naujoves, pažinti save, atsiskleisti. Mokiniai nuo pat pirmo užsiėmimo mokomi pristatyti draugams savo darbus.  Mokytojos užsiėmimuose dažnai skamba foninė muzika, kuri parenkama pagal temą. Kartais vaikai atsineša savo mėgiamos muzikos, kurią pasiūlo paklausyti drauge. Laikas, praleistas pailgintos darbo dienos grupė neprailgsta.

Pailgintos darbo dienos grupėje dirba vyr. mokytoja Rita Šiukštienė.

Copyright 2023  Panevėžio „Aušros“ progimnazija