Mokinių priėmimo tvarka

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Office 365

Prisijunk prie Mūsų

Mokinių priėmimo tvarka

         Į pirmąsias klases vaikai priimami centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23). Nuo sausio 7 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (I etapas). Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo gavimo datą ir laiką. Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant mokyklą, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamas pirmąsias klases priima mokyklos.

Priėmimo kriterijai

Pirmumo teise priimamiasmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją, priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

Į likusias laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų gavimo datą ir laiką. Jei prašymų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys, pateikus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.

Priimtus mokinius į klases skirsto pati mokykla pagal savo nustatytą tvarką.

Pateikiami dokumentai:

1. prašymas (1A priedas skirtas centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priedas – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje);

2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija;

3. pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys);

4. 2 fotonuotraukos (3x4, pateikiamos į mokyklą iki rugsėjo 1 d.).

Pastaba -Vaiko sveikatos pažymėjimo pateikti nereikia.

Prašymą ir pridedamus dokumentus reikia atnešti į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių Laisvės a. 23, 102 kab.) arba atsiųsti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Užpildytų ir pasirašytų popierinių prašymų skaitmeninės kopijos arba elektroniniai prašymai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos el. paštu pradedami siųsti sausio 7 d. 8.00 val.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame trūksta reikalingų duomenų ar pateikti duomenys yra neteisingi, jeigu jis gautas anksčiau už nustatytą priėmimo į mokyklą pradžios dieną ar laiką, informuojant apie tai pareiškėją.

Prašymų siuntėjai apie prašymų gavimą informuojami.

Jeigu el. paštu gautuose prašymuose ar dokumentų kopijose įrašai neaiškūs, prašoma papildomai pateikti dokumentų originalus.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma el. paštu nesiunčiama, pateikiamas jos popierinis variantas.

Informacija teikiama tel. 8-45 50 13 86 arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

        Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir norintys mokytis tos pačios mokyklos penktoje klasėje, mokyklos direktoriui teikia prašymą. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir norintys mokytis kitos mokyklos penktoje klasėje, priimami centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23). Nuo sausio 7 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (I etapas). Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo gavimo datą ir laiką. Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant mokyklą, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamas penktąsias klases priima mokyklos.

         Į 2-ąsias, 3-ąsias, 4-ąsias, 6-ąsias, 7-ąsias, 8-ąsias, klases vykdomas Panevėžio „Aušros“ progimnazijoje. Daugiau informacijos tel. (8-45) 46 23 35 arba el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Copyright 2020  Panevėžio „Aušros“ progimnazija