Ugdymas karjerai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

E.dienynas

Patyčių dėžutė

Office 365

Prisijunk prie Mūsų

Ugdymas karjerai

      Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

         PASKIRTIS: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

         Ugdymo karjerai  tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

       Karjeros koordinatorė mokiniams padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

      Tėvams:

 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

       Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

        Kreipkis į karjeros koordinatorę jeigu: 

 • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Progimnazijos profesijos patarėja Daina Jasiūnaitė  koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas 25kab.

        PASTABA: dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 REKOMENDACIJOS KLASIŲ VADOVAMS 

1. Atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko asmeninį augimą, savęs pažinimą.

2. Organizuojant ir planuojant veiklas numatyti vaikų galimybes susipažinti su kuo įvairesnėmis profesijomis, jų atstovais, darbo specifika ir pobūdžiu.

3. Rekomenduojama išvykų/ekskursijų metu nurodyti profesinio veiklinimo tikslą.

4. 1-8 kl. mokiniai rengia karjeros planus ir juos sistemingai pildo. Karjeros planai saugomi klasių segtuvuose ugdymo karjerai koordinatorės kabinete.

       REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA:

 1. Metodinė medžiaga Mokytojo knyga.

Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.

http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

 1. Metodinė medžiaga Mokinio knyga.

Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.

Pastaba: rekomenduojama progimnazijų mokiniams ypatingą dėmesį skirti Savęs pažinimo temoms.

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

 1. Klimašauskienė, S. Novikovienė, K. Žilienė (2015). Patarti negalima. Pasitikėti. Tėvams apie vaikus ir jų sprendimas.

https://urbsys.kaunas.lm.lt/joomla/images/2015-2016/patartinegalimapasitikti.pdf

 1. Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 1. 44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė):

Pastaba: atkreipti dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti Savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga temas.

http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

 1. Knygos ugdymui karjerai.

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

 1. Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai.

Pastaba: testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.

http://www.euroguidance.lt/

Pastaba: įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).

http://www.karjeroscentras.lt/

 1. Profesijų pasaulio įvairovė.

Pastaba: Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Pastaba: el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“. 

http://www.euroguidance.lt/

mukis eurosvietimo centrasaikos centras


RoboLabas progimnazijoms


sok iTkMūsų mokykla prisijungia prie ketverius metus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuojamos visuotinės atvirų durų dienos tėvų darbovietėse "Šok į tėvų klumpes". Karjeros pasirinkimas, yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių asmenų (tėvų, globėjų, mokytojų, karjeros specialistų ir būsimų darbdavių) rūpestis. Dėl šios priežasties yra ypač reikšmingas visų dalyvių bendradarbiavimas.

Šiais metais ši diena numatyta birželio 1d. Kviečiu atsiliepti mokinių tėvelius, senelius, artimuosius norinčius bei galinčius priimti mūsų mokinius ir organizuoti jiems aktyvias profesijų ir karjeros pažinimo veiklas savo darbo aplinkoje . Tikiuosi Jūsų susidomėjimo ir bendradarbiavimo padedant mokiniams įgyvendinti savo karjeros viziją.

Informaciją apie šią iniciatyvą bei prisijungusių mokyklų sąrašas bus skelbiamas internete adresu:

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena.html


Karjeros keliu

      Mokinių kompetencijos mokytis visą gyvenimą ugdymas jų mokymo įstaigoje yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo laikotarpis. Jau mokykloje mokinys turi suvokti, kad svarbiomis tampa ne tik turimos žinios, bet ir kompetencijos įgyti jas bei panaudoti. Todėl 7-8 klasių moksleivių komanda „Aušriečiai“  ( D.Jasiūnaitė) dalyvavo   Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių viktorinoje- konkurse „Karjeros keliu“, kuriame plėtojo karjeros kompetenciją ir užėmė III-ią vietą.

20200226 124916


 „Karjera drąsiai = sėkmė“

       Kovo 6 d., Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje vyko Panevėžio bendrojo lavinimo mokyklų 7–8 klasių mokinių protų kovų konkursas „Karjera drąsiai = sėkmė“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konkurso tikslas – plėtoti mokinių ugdymo karjerai kompetencijas. Tarp kitų komandų iš 12 Panevėžio mokyklų, dalyvavo ir mūsų mokyklos aštuntokų komanda „Karjeristai“.

FotoJetkarjer

       Renginys praturtino žiniomis, praktiniais gebėjimais, šiltu tarpusavio bendravimu. Daug džiugių emocijų patyrė komandos nariai konstruodami kostiumą , skirtą Lietuvos šimtmečiui.


Sausio 26 d. mūsų progimnazijoje vyko Karjeros diena, skirta pažintinei, praktinei veiklai. Tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir karjeros kompetencijas, organizuojant susitikimus su įvairių profesijų atstovais, dalyvaujant aktyviuose užsiėmimuose diskutuojant. Tą dieną įprastas pamokas pakeitė užsiėmimai pagal įvairias, iš anksto suplanuotas veiklas, kurias organizavo ugdymo karjerai grupė.

Patys mažiausieji pradinių klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis per pirmą pamoką diskutavo, kodėl žmonės dirba, aptarė, kokios žmogaus asmeninės savybės, gabumai, vertybės turi įtakos karjeros kelio pasirinkimui. Vėliau skaitė ir aptarė pasaką „Kaip vilkas duoną kepė“, patys gamino profesijų lėles, diskutavo apie tai, kokia tėvelių profesija, ką apie ją žino, ar patys norėtų pasirinkti tokią. Pirmokai susipažino su mokykloje dirbančių žmonių profesijomis - direktorės, sekretorės, bibliotekininkės, kompiuterių inžinieriaus.

2karjera

5, 6 klasių mokiniai atliko psichologinius testus, kur patobulino savęs pažinimo ir teigiamo vertinimo gebėjimus.

7 klasių mokiniai atliko savęs pažinimo testus, aiškinosi, kokios profesijos jiems tiktų pagal dabartinius gebėjimus, įgūdžius, su mokytojais aptarė testų rezultatus. Į svečius atvyko Swedbank banko atstovė ir pravedė pamoką apie pinigus. Aktyviausi dalyviai džiaugėsi dovanėlėmis.

8-tokai jau aplankė daugelį miesto gimnazijų, o šį rytmetį susitiko su ,,Minties“ gimnazijos atstovais.

Vėliau 2-8 klasių mokiniai vyko į įstaigas susipažinti su profesijomis darbo vietose. 2-okai UAB „Bandelių rojus“ susipažino su kepėjo profesija. 3-iokai turėjo galimybę susipažinti su ugniagesio gelbėtojo profesija Priešgaisrinėje gelbėjimo stotyje. 4-tokai matė, kaip dirba aukštos kvalifikacijos ir didelę patirtį turintys stiklo meistrai, kaip sukuriami stiklo gaminiai įmonėje Glasremis. Penktokai praskleidė paslaptingą teatro pasaulį Miltinio dramos teatre, susipažino su teatro struktūra, elgesio taisyklėmis, spektaklio kūrimo procesu. Septintokai savęs pažinimą pratęsė Jaunimo darbo centre. Šeštokai susipažino su paklausiomis profesijomis Darbo rinkos mokymo centre. Aštuntokai vyko į M. Rimkevičaitės verslo ir paslaugų mokyklą. Čia mokiniai taip pat supažindinti su paklausiomis profesijomis, kurios ateityje gali būti kai kurių mokinių pasirinkimas.

1karjera

Netradicinio ugdymo dieną mokiniai artimiau susipažino su mokymosi įstaigomis, praplėtė pažinimo akiratį, mokėsi išsikelti asmeninius tikslus.

         Po išvykų diskusijos metu aptartos dienos veiklos, 5 ir 6 kl. mokiniai pildė refleksijos lapus.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo, kad ši diena būtų turininga, įdomi, prasminga.

Karjeros ugdymo organizatorė Lina Seliokienė

Copyright 2023  Panevėžio „Aušros“ progimnazija